Hronični bronhitis (Bronchitis chronica) je hronična difuzna bolest disajnih puteva, sa povremeno ili trajno povećanom bronhijalnom sekrecijom i produktivnim kašljem.

KAŠALJ i ISKAŠLJAVANJE traju najmanje po tri meseca godišnje u poslednje dve godine, a da pri tom nisu izazvani nekom drugom bolešću pluća ili srca.


ETIOLOGIJA

 1. ENDOGENI FAKTORI DOMAĆINA: podrazumevaju postojanje astmatičarsko-bronhitičarske konstitucije koja se karakteriše hiperreaktivnošću traheobronhijalnog stabla, sklonošću alergijskoj senzibilizaciji i često eozinofilijom u sputumu.
 2. EGZOGENI FAKTORI:
 • Infekcije (bakterije, virusi)
 • Duvan (pušenje izaziva kašalj, uzrokuje hipersekreciju u bronhijama, oštećuje mehanizam cilijarnog aparata koji čisti bronhije, dovodi do bronhokonstrikcije)
 • Aerozagađenost (sumpor-dioksid, ugljen-monoksid, ugalj, silicijum-dioksid, cement)
 • Alergije


OSNOVNA LEZIJA

 • je bujanje mukosekretornog aparata bronhijalnog stabla.
  • 1) sluznica je oštećena;
  • 2) nastaju ulceracije;
  • 3) stenoze i
  • 4) obliteracije sitnih bronhija;
  • 5) propada cilindrični epitel sa cilijama; 
   često dolazi do stvaranja bronhiektazija, opstrukcije alveolarnih zidova (emfizem) i atelektaze.

 

KLINIČKA SLIKA:

 1. Dominiraju KAŠALJ i ISKAŠLJAVANJE, posebno u hladnom periodu
 2. Karakterističan je JUTARNJI KAŠALJ (iritacija mirisima, duvanom…)
 3. Količina sputuma varira; u vreme egzacerbacije sputum može biti i purulentan (gust, gnojav, žućkasto-zelen)
 4. Bol u grudima kod intenzivnog kašlja
 5. Dispnea upućuje na opstruktivne promene u disajnim putevima
 6. Česte su infekcije respiratornog sistema
 7. Maljičasti prsti se vide kod manjeg broja bolesnika

 


PODELA hroničnih bronhitisa:

 1. BRONCHITIS CHRONICA SIMPLEX (prost hronični bronhitis):
  kašalj i iskašljavanje bistrog, mukoidnog (sluzavog) sadržaja; nema opstrukcije
 2. BRONCHITIS CHRONICA MUCOPURULENTA (mukopurulentni hronični bronhitis):
  iskašljavanje gnojavog sadržaja (mutan, žuto-zelene boje)
 3. BRONCHITIS CHRONICA OPSTRUCTIVA (opstruktivni hronični bronhitis):
  postoji generalizovana intrapulmonalna opstrukcija disajnih puteva, koja može biti povremena ili trajna; 
  pored kašlja i iskašljavanja postoji i dispnea
 4. BRONCHITIS CHRONICA SICCA (suv hronični bronhitis):
  to je suvi oblik, bez produktivnog kašlja i nastaje kada je već došlo do atrofije bronhijalnih žlezda


NALAZ NA PLUĆIMA:

Može biti normalan ili patološki

 • U opstruktivnom bronhitisu, perkusijom se mogu dobiti znaci hiperinflacije pluća (hipersonornost, spuštene i slabije pokretne baze).

 

 • Auskultacijom se čuje normalan disajni zvuk sa produženim eksirijumom, visokotonsko i niskotonsko zviždanje, ranoinspirijumsko pucketanje, ekspirijumski pukoti.


Laboratorijski nalazi su normalni


Poremećaji plućne funkcije vide se u opstruktivnom bronhitisu:

 • VC; RVI/TLC (hiperinflacija);
 • ukupni otpor strujanju vazduha je povećan srazmerno stepenu opstrukcije.
 • Protok vazduha je smanjen u inspirijumu i ekspirijumu
 • Perfuzija pluća je poremećena, vremenom dolazi do hipoksemije i hiperkapnije i respiratorne acidoze.
 • Hipoksemija prouzrokuje vazokonstrikciju u plućima što zajedno sa redukcijom plućne vaskularne mreže dovodi do: plućne hipertenzije → hipertrofije desne komore   hronično plućno srce.


Dakle, tok je progresivan i dovodi do plućne insuficijencije i plućnog srca.


Diferencijalna dijagnoza:

 • Druga oboljenja praćena kašljem i iskašljavanjem


TERAPIJA:

 1. PREVENCIJA: 
  zabrana pušenja, promena radnog mesta
 2. SUZBIJANJE INFEKCIJE:

  Ampicilin 4x500mg.
  Kombinacija Penicilina (1-2 miliona/24h) i Streptomicina (0,5-1gr/24h)
  Eritromicin kod alergije na penicilin
  Hloramfenikol protiv H. influenzae (2gr/dan; 7-10 dana); pošto izaziva: leukocitopeniju, agranulocitozu, pa i aplaziju kosne sržI, neophodna je kontrola krvne slike na svakih 5-6 dana.
  Antibiotici se daju samo kod pojave egzacerbajia, a ne stalno!
 3. PRIMENA BRONHODILATATORA

  Inhalatori: Alupent, Ventolin
  Aminofilin se daje i.v. kod teških bronhokonstrikcija
 4. ELIMINACIJA BRONHIJALNOG SEKRETA:

  Dosta tečnosti (2-4l/dan)
  Bisolvon
 5. ANTITUSICI 
  se ne primenjuju, izuzev kod dugotrajnog neproduktivnog kašlja (Kodein)

 


Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, 

 


HIRURGIJA

Hronični pankreatitis - Hirurško lečenje (pancreatitis chronica)

 Hronični pankreatitis nije primarno hirurško oboljenje. Predominantni simptom hroničnog pankreatitisa je neprolazni bol u gornjim partijama trbuha koji ima više od 85% pacijenata. Refraktaran na analgetike, bol se održava kod...

Primarni karcinom jetre kod odraslih

   Primarni karcinom jetre kod odraslih je oboljenje kod kojeg maligne (karcinomske) ćelije formiraju tkivo u jetri. Jetra je jedan od najvećih organa u ljudskom organizmu. Sastoji se od dva lobusa, a...

ŠOK (shock)

Definicije:   John Collins Waren (1895):  “Trenutna opasnost od smrti” Savremena definicija:  “Stanje u kome znatna redukcija u efektivnom dopremanju O2 i nutricijenata tkivima, u početku vodi reverzibilnom, a ukoliko je prolongirana, ireverzibilnom...

INTERNA MEDICINA

Nodalne ekstrasistole

Nodalne ekstrasistole - nastaju usled ekscitacije ćelija u bilo kom delu AV čvora.   Ektopični impuls će dovesti do ranije, istovremene ili kasnije aktivacije pretkomora u odnosu na komore, pa će P-talas biti: ispred,...

Atrioventrikularna (AV) disocijacija, dvostruki ritam

Atrioventrikularna disocijacija ili dvostruki ritam - predstavlja poremećaj ritma gde komore rade jednim, a pretkomore drugim ritmom.  Postoje dva vodiča srca, od kojih je jedan u pretkomori, a drugi u komori, a...

Aneurizma aorte

Aneurizma aorte ispoljava se kao šupalj tumor ili kesa, koja je neposredno povezana sa lumenom arterije i ispunjena tečnom ili zgrušanom krvlju. PODELA: Patogenetski:prave (sva tri sloja), lažne (krv se izliva iz arterije, stvara...