Akutni bronhitis (Bronchitis acuta, akutna upala (zapaljenje) disajnih puteva) je akutno zapaljenje sluznice bronhijalnog stabla, dobre prognoze.


ETIOLOGIJA:

 • Virusi (u toku opšte prehlade u zimskom periodu)
 • Bakterije
 • Iritativne materije (sumpor-dioksid, fosfor, hlor, morska voda, gastrični sadržaj)
 • Alergije, Gljivice


OSNOVNE PROMENE su:

 1. AKUTNI EDEM SLUZNICE i
 2. POJAČANA SEKRECIJA, ponegde ima i limfocitnog i granulocitnog infiltrata prolaznog karaktera.

 

 • KAŠALJ je osnovni i OBAVEZNI znak! U početku je suv, neproduktivan, a kasnije postaje produktivan-mukopurulentan, žitki sadržaj. Kašalj se ponekad javlja u napadima (hladnoća, duvan…), a retko je praćen povraćanjem.
 • SVIRANJE U GRUDIMA i GUŠENJE ukazuju na bronhospazam.
 • BOL u grudnom košu nastaje zbog naprezanja disajnih mišIća pri kašlju.


AUSKULTACIJOM se može dobiti

 1. NORMALAN NALAZ ili
 2. PISKAVI, STRUGAVI BRONHOGENI KRIKORI, ređe vlažni nekonstantni šušnjevi

  Nalaz je difuzan. Savremen naziv za bronhogene krikore strugavog karaktera je NISKOTONSKO ZVIŽDANJE, a za bronhogene krikore piskavog karaktera – VISOKOTONSKO ZVIŽDANJE.Vlažni bronhogeni šušnjevi se označavaju kao KASNO INSPIRIJUMSKO PUCKETANJE – PUKOTI.


TOK:

 • Bolest obično traje 5-7 dana, mada kašalj i iskašljavanje mogu trajati i više nedelja.

 

Diferencijalna dijagnoza:

 • Druga teža oboljenja praćena kašljem i iskašljavanjem: TBC, bronhopneumonija, bronhiektazije, karcinom pluća, srčana dekompenzacija…


TERAPIJA:

U većini slučajeva dovoljan je odmor, unošenje dovoljno tečnosti (2-4l u obliku čajeva, sokova), i poneki aspirin

 • Izbegavati pušenje i hladnoću
 • U kasnijoj fazi bolesti EKSPEKTORANSI (Bisolvon tbl.)
 • Bakrterijske infekcije (antibiotici)

 


Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, 

 


HIRURGIJA

Kraniocerebralne povrede (commotio, compressio, contusio, epiduralni hematom, subduralni hematom)

Kraniocerebralne povrede su povrede lobanje (kranijum) i mozga (cerebrum). U ove povrede spadaju povrede poglavine (skalpa), povrede kostiju (prelomi), povrede moždanog tkiva i krvarenja u lobanji kao posledica traume. Dijagnoza se postavlja pomoću...

Hronični pankreatitis - Hirurško lečenje (pancreatitis chronica)

 Hronični pankreatitis nije primarno hirurško oboljenje. Predominantni simptom hroničnog pankreatitisa je neprolazni bol u gornjim partijama trbuha koji ima više od 85% pacijenata. Refraktaran na analgetike, bol se održava kod...

Anatomija ezofagealnog hijatusa, krura dijafragme kao deo donjeg sfinktera jednjaka

  Ezofagealni hijatus je eliptični otvor koji se nalazi u muskularnom delu dijafragme i nalazi se 2-2.5cm ulevo od središnje linije koja prolazi sredinom kičmenog stuba a nalazi se u visini Th10 pršljena....

INTERNA MEDICINA

Ishemijska bolest srca (IBS, Koronarna bolest srca)

ISHEMIJSKA BOLEST SRCA (Koronarna bolest srca) nastaje zbog nesklada između koronarnog protoka i potreba srca za kiseonikom. Oštećenje je uzrokovano funkcionalnim ili organskim promenama u koronarnoj cirkulaciji. U 90% uzrok su ARTERIOSKLEROTSKE PROMENE...

Sinusna aritmija

Sinusna aritmija - na EKG se vidi kao promena dužine PP intervala u okviru 10% . Najčešće se ispoljava kao RESPIRATORNA SINUSNA ARITMIJA (fiziološka je, posebno kod dece; uzrokovana refleksnom inhibicijom vagusa; vidi se...

Aritmije - Poremećaji u sprovođenju impulsa, SA blok, AV blok, sick sinus sindom, blok i hemiblok

POREMEĆAJI U SPROVOĐENJU IMPULSA          SINOATRIJALNI POREMEĆAJI SPROVOĐENJA Usporeno širenje nadražaja nastaje u spoju SA čvora i pretkomora. U odnosu na stepen izraženosti prepreke sprovođenju, mogući su blokovi I, II ili III stepena. Asimptomatski...