Akutni apendicitis (akutna upala slepog creva, Appendicitis acuta) - postoje 2 oblika:

 1. Lumen slepog creva (apendiksa) je okludiran
 2. Postoji samo zapaljenje u zidu apendiksa

 


*1* Lumen apendiksa je opstruiran fekolitom ili je izuvijan zbog sraslina oko apendiksa

 • Apendiks neprekidno luči sluz, koja zbog opstrukcije ne može da pređe u cekum; lumen apendiksa se širi; razmnožavaju se bakterije što dovodi do akutne upale, nekada može nasupiti i gangrena sa perforacijom ili peritonitis
 • Najčešći uzrok je fekolit (stvrdnut komadić fecesa), mada može biti i kamenac u apendiksu
 • Kod netretiranih pacijenata UVEK SA ZAVRŠAVA PERFORACIJOM !!!

 


*2* Postoji samo zapaljenje u zidu apendiksa:

 • NIKADA NE DOVODI DO PERFORACIJE
 • ima mnogo povoljniju prognozu nego prethodni oblik

 


KLINIČKA SLIKA (Akutnog opstruktivnog apendicitisa):

 1. nagli centralni abdominalni bol (epigastrijum i iznad pupka) praćen nauzejom i povraćanjem; ovaj bol traje 24h (6-8h, a onda se seli u ilijačnu jamu)
 2. kako epigastični bol popušta, tako se javlja bol u desnoj ilijačnoj jami (Mc Burneova), koji traje mnogo duže; prati ga povišenje telesne temperature i ubrzani puls
 3. prestanak rada creva i ispuštanje gasova, opstipacija
 4. jako bolna palpatorna osetljivost u desnoj ilijačnoj jami


Bol se pojačava pri kašlju. Naročito je osetljiva McBURNEOVA TAČKA (koja se nalazi na sredini linije koja spaja spina iliaca anterior superior dex umbilicus (pupak))

 • BLUMBERGOV ZNAK: naglo uklanjanje ruke posle pritiska u desnoj ilijačnoj jami dovodi do bola
 • pritisak u levoj ilijačnoj jami izaziva bol u desnoj ilijačnoj jami → ROVINGOV ZNAK
 • najznačajniji je defans mišića → tvrda ileocekalna regija veličine dlana (refleks)
 • ZNAK PSOASA: podizanje noge uprkos našem pritisku → bol u desnoj ilijačnoj jami
 • ZNAK OPTURATORA: unutrašnja rotacija noge savijene u kuku i kolenu → bol u  desnoj ilijačnoj jami

Uvek postoji leukocitoza (povećan broj leukocita u laboratorijskim analizama krvi). U slučaju perforacije slepog creva nastaje peritonitis


TERAPIJA:

 • Urgentna hirurgija! (klasična ili laparoskopska) i to pre nego što nastane perforacija (po pravilu, do 48h od početka simptoma)
 • Intaoperativno se daju antibiotici, kao i metronidazol

 

 


izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,

 

 

 


HIRURGIJA

Anatomija ezofagealnog hijatusa, krura dijafragme kao deo donjeg sfinktera jednjaka

  Ezofagealni hijatus je eliptični otvor koji se nalazi u muskularnom delu dijafragme i nalazi se 2-2.5cm ulevo od središnje linije koja prolazi sredinom kičmenog stuba a nalazi se u visini Th10 pršljena....

Hronični pankreatitis - Hirurško lečenje (pancreatitis chronica)

 Hronični pankreatitis nije primarno hirurško oboljenje. Predominantni simptom hroničnog pankreatitisa je neprolazni bol u gornjim partijama trbuha koji ima više od 85% pacijenata. Refraktaran na analgetike, bol se održava kod...

Opekotine (Combustio, opekotinska bolest, opekotinski šok)

 Opekotine (combustio) su lokalne povrede, koje nekad mogu biti praćene poremećajem opšteg stanja organizma. Nastaju pri dejstvu toplih izvora: usijanih predmeta, plamena, vrele vode i drugih tečnosti (najčešće ulja), pregrejane vodene...

INTERNA MEDICINA

Komorske /ventrikularne/ ekstrasistole VES

Komorske ekstrasistole (VES)  - nastaju nadražajem miokarda leve ili desne komore posle perioda apsolutne ili relativne refraktarnosti. Na EKG: prevremeni, široki QRS-kompleksi kojima prethodi P-talas ST-segment i T-talas imaju suprotan smer od QRS-kompleksa postojanje postekstrasistolne ”kompenzatorne...

Mitralna stenoza (stenosis valvulae mitralis, suženje mitralnog ušća)

Mitralna stenoza (stenosis valvulae mitralis, suženje mitralnog ušća) - Izazvana je suženjem mitralnog otvora, nastalim zbog međusobnog srastanja KOMISURE, KUSPISA ILI TENDINOZNIH HORDI Sužena mitralna valvula ima levkast oblik, a otvor ličI na...

Trikuspidalna stenoza

Trikuspidalna stenoza - opstruisan protok krvi iz desne pretkomore (DP) u desnu komoru (DK) tokom dijastole komora ETIOLOGIJA: reumatska groznica zastoj krvi u velikim venama i porast pritiska KLINIČKA SLIKA: Manji priliv u desno srce smanjuje minutni...