Kamen u žučnoj kesi (Holelitijaza, Cholelithiasis, Calculosis vesicae felleae) označava prisustvo kamenja u žučnoj kesi.

ETIOLOGIJA:

 1. Poremećaj ravnoteže između holesterola (povišen) i žučnih kiselina (snižene)
 2. Poremećaj odnosa između konjugovanog i nekonjugovanog bilirubina (u korist             nekonjugovanog)
 3. Bakterije (E.coli) i paraziti svojim glukuronidazama hidrolizuju konjugovani bilirubin u nekonjugovani
 4. Mehaničko oštećenje i upala sluznice (oljušteni epitel postaje jezgro kamenca)
 5. Taloženje kalcijumovih soli tokom infekcije i opstrukcije
 6. Povećanje pH žuči (alkalna žuč)


To što se kalkuloza sreće češće kod mlađih, gojaznih žena, označava se kao 4F (forty, female, fat, fertile); što znači: žena četrdesetih godina, gojazna, u reproduktivnom periodu

 


PODELA PREMA HEMIJSKOM SASTAVU:

 

 1.     Metabolički kamenovi (holesterolski pigmenti)

  - Stvaraju se u aseptičnim uslovima u normalnoj žučnoj kesi
  - Favorizujući faktori za holesterinske kamence su: gojaznost, šećerna bolest i trudnoća
  - Pigmentni su sastavljeni od žučnog pigmenta (kalcijum-bilirubinat);
  - Za razliku od holesterinskih, pigmentni su multipli i sitniji
  - Posledica su hiperbilirunemije: hemolizne anemije, toksične hemolize
 2.     Mešani kamenovi:

  - Formiraju se iz raspalog epitela sluznice (jezgro), holesterola, bilirubina i soli kalcijuma (perif)
  - Sreću se nakon upale žučne kesice (87% svih kalcinoza)
 3.    Kombinovani kamenovi:

  - Jezgro im je od holesterola, a periferni delovi od holesterola, bilirubina i kalcijumovih soli

 

 


KLINIČKA SLIKA:

 


Klinički, holelitijaza protiče u 3 oblika:

 

 1. Asimptomatski
  kamen se otkriva slučajno
 2. Nekarakteristične smetnje
  - Neodređen, tup bol u epigastrijumu (u predelu želuca), naročito ujutro
  - podrigivanje, mučnina, posle masnog obroka
  - opstipacija (zatvor)
  - glavobolja
  - smetnje traju nekoliko dana, pa nastupa potpuna remisija

  Dijagnoza:    

  holesterinske kamence prati hiperlipidemija
  pigmentne kamence prati hiperbilirubinemija

  - Radiografski nalaz:  Nativni snimak abdomena => vide se kalcijumsko kamenje
           kontrastni snimci (peroralna ili iv holecistografija)
  - Ultrazvuk, CT

   TERAPIJA:  

  - hiruško otklanjanje žučne kese
  - dijete
  - henodeoksiholna kiselina
  - spazmolitici
 3. Napad žučnih kamenaca tj bilijarna kolika:

  - žučna kolika nastaje usled pomeranja kamenca u vrat žučne kesice
  - dolazi do opstrukcije ductus cistikusa, ređe holedohusa
  - bolovi su izazvani spazmom Odijevog sfinktera i mišića zida holedohusa i holeciste (žučne kese), da bi bila savladana prepreka koju je stvorio kamenac
  - napad se javlja nekoliko sati posle uzimanja holagognih supstanci (jaja, mast, čokolada)
  - intenzitet bola raste, dostiže maksimum koji traje 1-3h, a zatim popušta
  - bol je najjači u epigastrijumu, ispod desnog rebrnog luka
  - širi se u desno rame, među lopatice, nekad i u prekordijum
  - bol prate: povraćanje, strah, znojenje i povišena telesna temperatura
  - bolesnik se savija i zauzima zgrčeni položaj
  - moguća je umerena žutica
  - bol traje sve dok se kamen ne vrati u žučnu kesu

 


Diferencijalna dijagnoza:   

 • ulkus
 • hijatus hernija
 • akutni apendicitis
 • bazalna pneumonije desnog pluća
 • napad angine pektoris
 • bubrežna kolika desnog bubrega

 


Ako opstrukcija izvodnog kanala traje duže od 3 dana, nastaće edem sluznice žučne kese (holeciste) i hiprsekrecija sluzi => žučna kesica će se proširiti (hidrops vesicae felleae) ili usled nakupljanja bakterija doći će do infekcije (empijem - empyema vesicae felleae). Moguća je i opstrukcija holedohusa i razvoj opstruktivne žutice.

 


TERAPIJA

 

 1.    Baralgin iv (otklanja koliku)

  morfin je kontraindikovan !!!

 

 1.    Nitroglicerin => može pri pojavi tupog bola sprečiti koliku
 2.    Antibiotici (CAF, Cefalosporini)
 3.    hiruška terapija

 

 


HIRURGIJA

Insulinom (Insulinomi pankreasa, Insulinoma pancreatis)

 Otkriće endokrinog pankreasa pripisuje se nemačkom patologu Polu Langerhansu. On je u svom diplomskom radu opisao mikroskopski izgled ostrvaca u pankreasu. Prvi opisi tumora endokrinog pankreasa dati su na autopsiji početkom...

ŠOK (shock)

Definicije:   John Collins Waren (1895):  “Trenutna opasnost od smrti” Savremena definicija:  “Stanje u kome znatna redukcija u efektivnom dopremanju O2 i nutricijenata tkivima, u početku vodi reverzibilnom, a ukoliko je prolongirana, ireverzibilnom...

Anatomija ezofagealnog hijatusa, krura dijafragme kao deo donjeg sfinktera jednjaka

  Ezofagealni hijatus je eliptični otvor koji se nalazi u muskularnom delu dijafragme i nalazi se 2-2.5cm ulevo od središnje linije koja prolazi sredinom kičmenog stuba a nalazi se u visini Th10 pršljena....

INTERNA MEDICINA

Aritmije uzrokovane digitalisom

  Efekat digitalisa su karakteristične EKG promene, a na digitalis u terapijskoj dozi to su: aplatiranost ili inverzija T-talasa depresija ST-segmenta lako skraćenje QT-intervala umereno produženje PR-intervala (do 0,24 sec) Pri predoziranju digitalisa, ili pri povećanoj...

Aritmije - Poremećaji u stvaranju impulsa u sinusnom čvoru, sinusna tahikardija, sinusna bradikardija, sinusna aritmija, putujući vodič srca

POREMEĆAJI U STVARANJU IMPULSA U SINUSNOM ČVORU - Sinusni čvor normalno stvara 50-100 impulsa/min     Sinusna tahikardija - karakteriše se frekvencim srca preko 100/min, do 140 i više. EKG je sličan normalnom sinusnom ritmu, ali...

Koarktacija aorte (Coarctatio aortae)

Koarktacija aorte (Coarctatio aortae) -  je suženje aorte na mestu pripoja arterijskog ligamenta. Samo suženje može biti lokalizovano bilo gde na torakalnoj ili abdominalnoj aorti. Patofiziologija: usled suženja dolazi do opstrukcije toka krvi prema...