Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE

Ulcerozni kolitis (Colitis ulcerosa, UC) - predstavlja formu inflamatorne bolesti creva (IBD) odnosno to je difuzna upala sluznice debelog creva, nepoznate etiologije; češća kod mlađeg uzrasta


Zahvata uvek rektum, a uz njega može i debelo crevo (sigma i transverzalni kolon). Sluznica je uniformno hemoragična i granulirana, sa ulceracijama. Recidivi upala dovode do fibroze koja na kraju daje uzdužnu retrakciju creva (RTG slika ”olovne cevi”) i inflamatornih polipa. Proces koji se i dalje nastavi dovodi do displazije i značajnog povećanja rizika za karcinom kolona.


Može imati:

 • akutni fulminantni tok,
 • hronični tok,
 • hronični recidivirajući tok

 


ETIOLOGIJA:

autoimuno oboljenje + mogući faktori:

 1. genetski
 2. stres
 3. alergije na hranu
 4. pušenje, infekcije
 5. imunološki (pojava nodoznog eritema, vaskulitisa, artritisa, povoljan efekat kortikosteroida)

 


KLINIČKA SLIKA:

Trijas simptoma:

 1. crevni grčevi
 2. krvavo-sluzavi prolivi
 3. povišena telesna temperatura


Bolest počinje postepeno (hronični oblik), ređe fulminantno, sa povišenom telesnom temperaturom, gubitkom apetita, nadimanjem, krvavo-sluzavim stolicama; broj stolica je 4-40/dan, a to iscrpljuje pacijenta.
Sa smirenjem akutnog napada, bolest može i da se izgubi. Ako smetnje traju duže od 6 meseci to je hronični oblik. Recidivi traju 10 ili više dana. Remisije mogu trajati mesecima.

Oboljenje ima hroničan tok i završava se nekom komplikacijom: toksična dilatacija kolona (”toksični megakolon” - zid creva je tanak i dilatiran) ili perforacija; kolon je trajno oštećen fibrozom (rigidna cev bez mogućnosti apsorpcije).

Bolesnik je bled, upalih očiju i obraza, suvih usana, turgor kože je smanjen, obložen jezik. Trbuh je uvučen, osetljiv na dodir, žive peristaltike, pojačn puls, snižen arterijski pritisak, hladni ekstremiteti.


+ ponekad: artritis, spondilitis, hepatomegalija, subikterus


DIJAGNOZA:

 • klinička slika
 • Rentgen
 • Pregledni snimak abdomena (dilatacija kolona i pseudopolipoze; hiperplazija granulocitnog tkiva sluznice, kao reakcija na ulceracije)
 • IRIGOGRAFIJA: (ponekad je kontarindikovana, npr fulminantni tok - zbog eventualno moguće perforacije creva); suženje lumena, gubitak haustri, 
  ulceracije (njihovom pojavom konture creva postaju nareckane – kao dugme za okovratnik) i pseudopolipi; 
  u odmaklom stadijumu kolon je skraćen (zbog fibroze) i ličI na OLOVNU CEV (nema haustri)
 • ENDOSKOPIJA (REKTOSIGMOIDOSKOPIJA):
 • Akutna faza - sluznica je hiperemična, neravna, edematozna, fragilna (lako krvari na dodir)
 • Hronična faza - ulceracije i pseudopolipoze

 


LABORATORIJA:

 • povišena sedimentacija, leukocitoza, hipohromna anemija
 • niski albumini
 • koprokultura (isključiti amebe i parazite)

 


Diferencijalna dijagnoza:

 • Kronova bolest
 • crevni paraziti
 • tuberkuloza creva
 • karcinom debelog creva
 • tifus
 • divertikuloze

 


KOMPLIKACIJE:

 1. Lokalne:
  - perforacije, peritonitis
  - karcinoma levog kolona
  - akutna dilatacija kolona
  - fistule u okolne organe
  - stenoza creva 
  - ileitis
 2. Sistemske: 
  erythema nodosum, artritis, iritis, hepatitis, DIK, stomatitis, glositis, oštećenja jetre


TERAPIJA:

 

 1. Akutni oblik: 
  - kortikosteroidi per os (Pronizon 20 mg/dan 6 nedelja)
  - hidrokortizon klizme
  - ACTH
  - U početku se daje hidrokortizonska klizma, 100mg u 100ml fiziološkog rastvora 1-2x/dan; 7 dana. Sledeća 2 meseca, klizma se daje svaki drugi dan
 2. Hronični oblik: 
  - Sulfasalazon (2-4 gr/dan)
  - SACA; klizma 4gr/100ml
  - Nadoknada minerala, vitamina, proteina, H2O
  - Kod jako taških oblika, ishrana samo parenteralno
  - Antibiotici kod komplikacija


Hiruška terapija (kolektomija):

 • masivno krvarenje
 • akutni fulminantni kolitis
 • perforacija creva
 • stenoza i fistule
 • karcinom (trajanje bolesti preko 10 godina)

 

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,

 


HIRURGIJA

Hemoroidi (šuljevi)

Hemoroidi su jastučići submukoznog tkiva koje sadrži venule, arteriole i glatko-mišićna vlakna koja su smeštena u analnom kanalu. Tri hemoroidalna jastučeta se nalaze u levom bočnom, desnom prednjem i desnom...

ŠOK (shock)

Definicije:   John Collins Waren (1895):  “Trenutna opasnost od smrti” Savremena definicija:  “Stanje u kome znatna redukcija u efektivnom dopremanju O2 i nutricijenata tkivima, u početku vodi reverzibilnom, a ukoliko je prolongirana, ireverzibilnom...

Hronični pankreatitis - Hirurško lečenje (pancreatitis chronica)

 Hronični pankreatitis nije primarno hirurško oboljenje. Predominantni simptom hroničnog pankreatitisa je neprolazni bol u gornjim partijama trbuha koji ima više od 85% pacijenata. Refraktaran na analgetike, bol se održava kod...

INTERNA MEDICINA

Preekscitacijski sindrom (Wolf-Parkinson-White sindrom, WPW sindrom)

U normalnom srcu impulsi mogu do komora biti sprovedeni samo preko AV nodusa. Preeksitacija (aktivacija ranija od normalne) postoji kada impulsi iz pretkomora zaobolaze normalno AV zadržavanje, i brzo se sprovode...

Aritmije - Intraventrikularni poremećaji sprovođenja impulsa, blok leve grane, blok desne grane, hemiblok

Intraventrikularni poremećaji sprovođenja impulsa - Hisov snop je nastavak AV nodusa, koji se kasnije grana. Blokovi Hisovog snopa mogu biti kompletni ili nekompletni, a poremećaji prenosa kroz grančice nazivaju se desni i...

Angina pektoris (Angina pectoris)

Angina pektoris (Angina pectoris, stenokardija) je simptom ili skup simptoma, među kojima je vodeći bol (specifične lokalizacije, zračenja, dužina trajanja, provokativni faktori). Bol je najčešće lokalizovan u prekordijumu iza grudne kosti,...