Duodenitis - predstavlja inflamaciju (zapaljenje) duodenuma (dvanaestopalačnog creva), a može biti

 1. akutni ili
 2. hronični duodenitis.


1) Akutni duodenitis:

 • Posledica infekcije enterokokama, tuberkuloza, težak hemoragijski oblik kod infarkta miokarda, bakterijskog endokarditisa, plućne embolije, tumora mozga, insuficijencije bubrega


2) Hronični duodenitis:

 • progredijacija ulkusa duodenuma
 • bolesti želuca, jetre, srčana insuficijencija
 • upotreba salicilata, kortikosteroida
 • infekcije, toksini, mehaničko dejstvo


SIMPTOMI:

 • Bol, nezavisan od jela,
 • gorušica,
 • povraćanje,
 • opstipacija,
 • krvarenje (melena)


DIJAGNOZA

 • endoskopijaVrlo različiti simptomi: od ulkusnog bola do dispepsije ili sasvim bez simptoma (i pored endoskopske i histološke potvrde). Glavni uzrok je H.pylori, retko paraziti, virusi, Kronova bolest, sarkoidoza. Endoskopski: postoji difuzni ili segmentni eritem, sa ili bez površinskih erozija. 

 

Terapija:

 • Ukoliko ima simptoma: 
  antacidi, H2 blokatori; 
  prokinetici (Cisaprid) za dismotilitet; 
  takođe, terapija za H.pylori (metronidazol, Orvagil, Ampicilin)

 

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,

 


HIRURGIJA

Primarni karcinom jetre kod odraslih

   Primarni karcinom jetre kod odraslih je oboljenje kod kojeg maligne (karcinomske) ćelije formiraju tkivo u jetri. Jetra je jedan od najvećih organa u ljudskom organizmu. Sastoji se od dva lobusa, a...

ŠOK (shock)

Definicije:   John Collins Waren (1895):  “Trenutna opasnost od smrti” Savremena definicija:  “Stanje u kome znatna redukcija u efektivnom dopremanju O2 i nutricijenata tkivima, u početku vodi reverzibilnom, a ukoliko je prolongirana, ireverzibilnom...

Insulinom (Insulinomi pankreasa, Insulinoma pancreatis)

 Otkriće endokrinog pankreasa pripisuje se nemačkom patologu Polu Langerhansu. On je u svom diplomskom radu opisao mikroskopski izgled ostrvaca u pankreasu. Prvi opisi tumora endokrinog pankreasa dati su na autopsiji početkom...

INTERNA MEDICINA

Nodalne ekstrasistole

Nodalne ekstrasistole - nastaju usled ekscitacije ćelija u bilo kom delu AV čvora.   Ektopični impuls će dovesti do ranije, istovremene ili kasnije aktivacije pretkomora u odnosu na komore, pa će P-talas biti: ispred,...

Nodalne (atrioventrikularne, AV) aritmije, nodalna ekstrasistola, nodalna tahikardija, atrioventrikularna disocijacija, dvostruki ritam

NODALNE (ATRIOVENTRIKULARNE) ARITMIJE - Normalni AV nodus, ne stvara, već samo prenosi impulse iz SA čvora na komore; frekvenca njegovog stvaranja je manja od sinusne i iznosi 40-60/min Nodalni ritam može nastati...

Stenoza plućne arterije (stenosis arteriae pulmonalis)

Stenoza plućne arterije je suženje otvora a.pulmonalis na mestu zalistaka (VALVULARNA ili INFUNDIBULARNA stenoza); koje čini prepreku krvi, tako da desna komora hipertrofiše. Pluća primaju manje krvi.   BlažI oblici mogu biti bez simptoma, a...