Duodenitis - predstavlja inflamaciju (zapaljenje) duodenuma (dvanaestopalačnog creva), a može biti

 1. akutni ili
 2. hronični duodenitis.


1) Akutni duodenitis:

 • Posledica infekcije enterokokama, tuberkuloza, težak hemoragijski oblik kod infarkta miokarda, bakterijskog endokarditisa, plućne embolije, tumora mozga, insuficijencije bubrega


2) Hronični duodenitis:

 • progredijacija ulkusa duodenuma
 • bolesti želuca, jetre, srčana insuficijencija
 • upotreba salicilata, kortikosteroida
 • infekcije, toksini, mehaničko dejstvo


SIMPTOMI:

 • Bol, nezavisan od jela,
 • gorušica,
 • povraćanje,
 • opstipacija,
 • krvarenje (melena)


DIJAGNOZA

 • endoskopijaVrlo različiti simptomi: od ulkusnog bola do dispepsije ili sasvim bez simptoma (i pored endoskopske i histološke potvrde). Glavni uzrok je H.pylori, retko paraziti, virusi, Kronova bolest, sarkoidoza. Endoskopski: postoji difuzni ili segmentni eritem, sa ili bez površinskih erozija. 

 

Terapija:

 • Ukoliko ima simptoma: 
  antacidi, H2 blokatori; 
  prokinetici (Cisaprid) za dismotilitet; 
  takođe, terapija za H.pylori (metronidazol, Orvagil, Ampicilin)

 

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,

 


HIRURGIJA

Primarni karcinom jetre kod odraslih

   Primarni karcinom jetre kod odraslih je oboljenje kod kojeg maligne (karcinomske) ćelije formiraju tkivo u jetri. Jetra je jedan od najvećih organa u ljudskom organizmu. Sastoji se od dva lobusa, a...

ŠOK (shock)

Definicije:   John Collins Waren (1895):  “Trenutna opasnost od smrti” Savremena definicija:  “Stanje u kome znatna redukcija u efektivnom dopremanju O2 i nutricijenata tkivima, u početku vodi reverzibilnom, a ukoliko je prolongirana, ireverzibilnom...

Karcinom pankreasa - Hirurško lečenje karcinoma glave pankreasa

   Karcinom pankreasa ima najlošiju prognozu od svih neoplazmi digestivnog trakta. Karcinom pankreasa je 4-ti po redu uzrok smrti od maligniteta kod muškaraca u USA. Na drugom kraju Zemljine kugle, u...

INTERNA MEDICINA

Rejnoov sindrom (Syndroma Raynaud, Raynaudova bolest i fenomen)

Rejnoov sindrom (Syndroma Raynaud, Raynaudova bolest i fenomen) - Spada u vazospastičke poremećaje periferne arterijske cirkulacije. Manifestuje se promenama boje i temperature kože, a najčešće na prstima šaka u vidu bledila, cijanoze...

Infektivni endokarditis (bakterijski endokarditis, gljivični endokarditis)

INFEKTIVNI ENDOKARDITISI - su oboljenja zapaljenjskog tipa, koja zahvataju prirodne ili veštačke valvule (zaliske), srčane šupljine ili tendinozne horde   ETIOLOGIJA: bakterije, gljivice, rikecije     Bakterijski endokarditis   ETIOLOGIJA: Streptococcus viridans et pyogenes Streptococcus pneumoniae Staphilococcus aureus Naisseria gonorhoeae et meningitidis Haemophilus influenzae NAJČEŠĆI UZROCI ENDIKARDITISA VEŠTAČKIH...

Treperenje pretkomora (atrijalna fibrilacija, AF)

Treperenje pretkomora (atrijalna fibrilacija, AF) - nastaje usled kružnog kretanja impulsa ili kada više ektopičnih centara u pretkomorama istovremeno emituju svoje nadražaje ; frekvenca je 350-600/min. Pretkomora ne može da sprovede sve...