Akutni ulkus (čir) – Stres ulkus (čir) je akutna gastrointestinalna erozija koja se razlikuje od hroničnog ulkusa; lezije su multiple. Klinički se ispoljava:

 1. obilnim krvarenjem ili 
 2. perforacijom


Smatra se da su ishemija sluznice i impulsi iz prenadraženog diencefalona osnovni pokretači ovog oblika ulkusa (čira). Mogući mehanizam je oštećenje mikrocirkulacije sluznice želuca prilikom šoka, a ona time postaje osetljivija na dejstvo hlorovodonične kiseline (HCl)


ETIOLOGIJA:

 • šok (hipovolemija, ishemija sluznice)
 • opekotine, sepse
 • operacije, tumori mozga, traume
 • nadražaj hipotalamusa→ n.vagus→ (ach)→ ↑gastrin→ ↑HCl


SIMPTOMI:

 • iznenadni bol u epigastrijumu
 • melena ili hematemeza (24h posle traume)
 • bledilo, hladan znoj, pad arterijskog pritiska


DIJAGNOZA:

 • Endoskopski pregled


TERAPIJA:

 • ispiranje želuca hladnim fiziološkim rastvorom (NaCl)
 • zaustavljanje krvarenja
 • antacidi i H2 blokatori

 

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,

  


HIRURGIJA

Operacija hemoroida za trajno oslobađanje od tegoba

 Hemoroidi su izbočine, čvorići različite veličine u analnoj regiji, koje čine otečene vene. Mogu biti spoljašnji i unutrašnji. Spoljašnji se javljaju ispod sfinktera (kružni mišić koji zatvara anus) i skloni...

Primarni karcinom jetre kod odraslih

   Primarni karcinom jetre kod odraslih je oboljenje kod kojeg maligne (karcinomske) ćelije formiraju tkivo u jetri. Jetra je jedan od najvećih organa u ljudskom organizmu. Sastoji se od dva lobusa, a...

Hronični pankreatitis - Hirurško lečenje (pancreatitis chronica)

 Hronični pankreatitis nije primarno hirurško oboljenje. Predominantni simptom hroničnog pankreatitisa je neprolazni bol u gornjim partijama trbuha koji ima više od 85% pacijenata. Refraktaran na analgetike, bol se održava kod...

INTERNA MEDICINA

Angina pektoris (Angina pectoris)

Angina pektoris (Angina pectoris, stenokardija) je simptom ili skup simptoma, među kojima je vodeći bol (specifične lokalizacije, zračenja, dužina trajanja, provokativni faktori). Bol je najčešće lokalizovan u prekordijumu iza grudne kosti,...

Paroksizmalna supraventrikularna tahikardija (PSVT)

Paroksizmalna supraventrikularna tahikardija (PSVT) - je iznenadno ubrzanje srca, zbog ektopičnog impulsa ili kružnog kretanja draži, sa frekvencom 160-250/min.  Na EKGu se P-talas ne raspoznaje, jer se poklapa sa T-talasom ili sa...

Aritmije - Atrioventrikularni (AV) poremećaji sprovođenja impulsa, AV blok

ATRIOVENTRIKULARNI POREMEĆAJI SPROVOĐENJA - Nastaju usled zakašenja ili nemogućnosti sprovođenja impulsa iz pretkomora u komore. Zavisno od težine poremećaja postoje 3 stepena AV bloka. AV blok 2. i 3 stepena javlja se...