GIHT (uratna artropatija, podagra, Arthritis urica) predstavlja bolest sa karakterističnim taloženjem kristala mononatrijum – ureata i mokraćne kiseline u tkivima. Karakteriše se akutnim epizodama artritisa uz pojavu hiperurikemije.ETIOPATOGENEZA:

   Mokraćna kiselina je poslednji stadijum u metabolizmu purinaIzvori stvaranja mokraćnih kristala kod čoveka su: hrana bogata purinima i endogena sinteza purina. Ne zna se zašto postoji hiperurikemija, niti  zašto urati imaju afinitet  prema zglobovima. Istaloženi kristali u zglobu izazivaju  zapaljenjsku reakciju koja brzo prolazi (tipa kristalnog artritisa)Kristali su obloženi IgG; fagocituju ih fagociti → tako fagocitovani dolaze u dodir sa lizozomima štodovodi do prskanje lizozoma, a to dalje vodi oslobađanju proteolitičkih enzima, koji oslobođeni dovode do upale.

 

 

   Kristali razaraju leukocite, a putem kristala aktivira se i komplementUpala ”samu sebe hrani” , jer aktivni granulociti (fagociti) luče laktate, koji snižavaju pH, a to dovodi do nove precipitacije kristala

    

 • 1. PRIMARNI GIHT:
 • 6 puta je češći kod muškaraca posle četvre decenije života i nastaje zbog urođene greške u metabolizmu  purina
 • Kod žena se javlja u svega 5%, jer su one zaštićene dejstvom estrogena, koji povećava bubrežni klirens mokraćne kiseline •     2. SEKUNDARNI GIHT:
 • Nastaje kod mijeloproliferativnih bolesti, u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, pri uzimanju nekih lekova (salicilati, tiazidi…)
 • U svim ovim nabrojanim slučajevima povećana je količina mokraćne kiseline (ili zbog povećanog stvaranja, ili zbog njenog povećanog eliminisanja)

KLINIČKA SLIKA:


Prvi napad počinje iznenada, naglo, obično noću, sa jakim bolovima. Artritis je u početku monoartrikularan (ograničen na jedan zglob) i prvo je zahvaćen palac na stopalu. Zglob je otečen, zategnute, sjajne kože, crvene boje. Mogu ga pratiti: povišena temperature, jeza i groznica.

Ovo zapaljenje traje 2 nedelje, a onda se na obolelom zglobu vidi deskvamacija kože. Ovo je znak povlačenja upale, koje se dešava, jer u zapaljenju postoji povećana cirkulacija, koja pojačano odstranjuje kristale iz inflamovanih zglobovaOvo je početak perioda remisije koji je asimptomatski, ali postoji hiperurikemija.

Sledeći napad gihta obično je  provociran alkoholom, gurmanskom hranom (posebno iznutrice i riba, koji su bogati purinima), posle hiruške intervencije, naglog mršavljenja.

Samo mali broj bolesnika nema recidive. Vremenski razmaci između recidiva vremenom postaju sve kraći, a posle više napada javljaju se TOFUSI – ognjišta istaloženih urata u hrskavici, sinoviji, burzama, tetivama, na dorzumu i prstima šaka, ušnoj školjci (tofusi mogu egzulcerisati, tada se iz njih cedi beličasta masa urata).

 

 

 Pojava tofusa, obično znači da je giht prešao u hronični oblik, kada se vremenom povećava broj zahvaćenih zglobova, a trajanje napada se produžava; dakle, hronični oblik podrazumeva tešku gihtnu artropatiju (češće donjih ekstremiteta) → urolitijaza → uratna nefropatija → bubrežna insuficijencija koja vodi do smrti

 

KOMPLIKACIJE:

 • Nefrolitijaza (bubrežni znaci su posledica taloženja urata u meduli bubrega)
 • Bubrežna insuficijencija        
 • Piogeni artritis

 

 

DIJAGNOZA:

 • nalaz kristala mono-natrijum-urata u sinovijskoj tečnosti ili tofusima
 • klinička slika
 • laboratorija (urati u krvi i urinu)

 

 

Diferencijalna dijagnoza:

 • artritisi razne druge etiologije

 

 

LABORATORIJA:  

 • hiperurikemija
 • povišena sedimentacija
 • leukocitoza
 • moguć je porast urata u urinu

 

UDRUžENE BOLESTI:

 • gojaznost
 • arterijska hipertenzija
 • hiperlipidemija
 • dijabetes melitus
 • ateroskleroza

 

PROGNOZA je loša ako se bolest javi kod mlađih osobaTERAPIJA:

 • podrazumeva odvojeno lečenje gihta i terapiju hiperurikemije


TERAPIJA GIHTA:

 • mora se započeti što ranije
 • maksimalne doze NSAIL (NeSteroidnih AntiInflamatornih Lekova (indometacin, fenilbutazon)); pošto one dovode do smirenja znakova za nekoliko sati, doze kasnije treba smanjiti
 • specifičan lek je Kolhicin 
 • ako je zahvaćen veći zglob:
  punkcija zgloba, 
  aspiracija sinovijske tečnosti, 
  lokalno dati glikokortikoide
 • upaljeni zglob treba da miruje


TERAPIJA HIPERURIKEMIJE:

koriste se 2 grupe lekova: uroglikozilci i urikosupresori

 

 1. Uroglikozilici (Probenecid) su lekovi koji povećavaju izlučivanje mokraćne kiseline preko bubrega; zato se ne smeju davati bolesnicima koji imaju bubrežnu simptomatologiju
 2. Urikosupresori (Alopurinol) su lekovi koji smanjuju stvaranje mokraćne kiseline (blokirajući enzim ksantin-oksidazu)


Lekovi i iz prve i iz druge grupe daju se isključivo kada je bolest u remisiji, uz male doze NSAIL, jer se mogu javiti novi napadi artritisa


HIGIJENSKO-DIJETETSKI REžIM: važi za sve bolesnike

 • dijeta bez purina
 • smanjiti unos proteina, masti, alkohola
 • smanjenje telesne težine
 • povećati unos tečnosti
 • zabrana malih doza salicilata (usporavaju eliminaciju mokraćne kiseline)

 

TERAPIJA GIHTA JE DOžIVOTNA !!!

 

 


Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,


HIRURGIJA

Opekotine (Combustio, opekotinska bolest, opekotinski šok)

 Opekotine (combustio) su lokalne povrede, koje nekad mogu biti praćene poremećajem opšteg stanja organizma. Nastaju pri dejstvu toplih izvora: usijanih predmeta, plamena, vrele vode i drugih tečnosti (najčešće ulja), pregrejane vodene...

Insulinom (Insulinomi pankreasa, Insulinoma pancreatis)

 Otkriće endokrinog pankreasa pripisuje se nemačkom patologu Polu Langerhansu. On je u svom diplomskom radu opisao mikroskopski izgled ostrvaca u pankreasu. Prvi opisi tumora endokrinog pankreasa dati su na autopsiji početkom...

ŠOK (shock)

Definicije:   John Collins Waren (1895):  “Trenutna opasnost od smrti” Savremena definicija:  “Stanje u kome znatna redukcija u efektivnom dopremanju O2 i nutricijenata tkivima, u početku vodi reverzibilnom, a ukoliko je prolongirana, ireverzibilnom...

INTERNA MEDICINA

EKG - interpretacija

Električni impuls u miokardu stvara na površini tela određeno električno polje sa negativnim potencijalom (na onim mestima odakle je potencijal krenuo - nad desnim ramenom i desnom rukom) i pozitivnim...

Infektivni endokarditis (bakterijski endokarditis, gljivični endokarditis)

INFEKTIVNI ENDOKARDITISI - su oboljenja zapaljenjskog tipa, koja zahvataju prirodne ili veštačke valvule (zaliske), srčane šupljine ili tendinozne horde   ETIOLOGIJA: bakterije, gljivice, rikecije     Bakterijski endokarditis   ETIOLOGIJA: Streptococcus viridans et pyogenes Streptococcus pneumoniae Staphilococcus aureus Naisseria gonorhoeae et meningitidis Haemophilus influenzae NAJČEŠĆI UZROCI ENDIKARDITISA VEŠTAČKIH...

Rejnoov sindrom (Syndroma Raynaud, Raynaudova bolest i fenomen)

Rejnoov sindrom (Syndroma Raynaud, Raynaudova bolest i fenomen) - Spada u vazospastičke poremećaje periferne arterijske cirkulacije. Manifestuje se promenama boje i temperature kože, a najčešće na prstima šaka u vidu bledila, cijanoze...