Reumatoidni artritis (arthritis rheumatoides, RA) je sistemska bolest vezivnog tkiva koja se ispoljava kao simetrični poliartritis, čiji razvoj tokom vremena dovodi do deformacije, disfunkcije i destrukcije zahvaćenih zglobova. Predstavlja najčešće zapaljenje u grupi zapaljenjskih reumatskih bolesti.

Osnovna promena je SINOVITIS (zapaljenje sinovije zglobova), koji deluje destrukrivno na hrskavice i kosti.


ETIOPATOGENEZA:

Uzrok RA je još uvek nepoznat; pretpostavlja se da postoji uzajamno dejstvo:

 1. Infekcije – virusi (Epsten-Bar), bakterije i mikoplazme
 2. Genetski faktori (prisutan je D4 antigen)
 3. Promenjen imuni odgovor


Poremećaj imunog odgovora, bez obzira da li je izazvan infekcijom ili je genetski uslovljen ili je primaran, ima veoma važnu ulogu u lancu patogenetskih zbivanja i odgovoran je za:

 1. održavanje zapaljenjskog procesa u sinoviji zglobova
 2. sintezu reumatoidnih faktora


Imunološki mehanizmi koji dovode do inflamacije i proliferacije sinovijskog tkiva, pripadaju kombinaciji humuralnog i celularnog imunog odgovora, a to dovodi do razgradnje strukturnih proteina i demineralizacije kosti, destruktivnih promena inflamiranih zglobova

Imunom reakcijom između promenjenih IgG (antitela) i reumatoidnih faktora (antigena), stvaraju se imuni kompleksi koji u sinovijalnoj tečnosti aktiviraju komplement. On privlačI granulocite koji oslobađaju medijatore, a ovi izazivaju zapaljenje.

 


KLINIČKA SLIKA:

Bolest uglavnom počinje postepeno, pojavom opštih prodromalnih simptoma:

 • malaksalost,
 • zamor,
 • gubitak apetita,
 • mršavljenje i
 • subfebrilnost


PROMENE NA ZGLOBOVIMA: znaci zapaljenja (bol, otok, hiperemija, poremećaj funkcije) na malim zglobovima šaka (metakarpofalangealnim i interfalangealnim), na stopalima (metatarzofalangealni) najpre, a zatim se postepeno može širiti na sve periferne zglobove.

 

 

 • Karakteristična je jutarnja ukočenost = patognomonična je!!!
 • Bol – naročito noću
 • Otok zglobova (zbog nakupljanja sinovijske tečnosi u zglobnoj kapsuli)

 

 

 

Deformisani su zglobovi koji su zahvaćeni, pa su prsti šaka vretenasti. Zahvatanje tkiva kapsule doprinosi poremećaju funkcije zgloba već u ranoj fazi bolesti.


VANZGLOBNE PROMENE: Oko 25% bolesnika sa ovim artritisom ih ima. One su indikator loše prognoze RA.

 • Reumatski čvorići su najčešća manifestacija; mogu se lokalizovati potkožno (na mestima lokalnog pritiska iznad koštanih prominencija), a mogu biti duboki, unutrašnji čvorićI u plućima, srcu, oku.
 • Splenomegalija, Limfadenopatija
 • Vaskulitisi: češće se javljaju posle dugog trajanja bolesti, obučno u vreme kada je sinovitis neaktivan
 • Anemija: zbog nefektivne eritropoeze, deficita gvožđa, folne kiseline ili vitamina B12


KOMPLIKACIJE:

 • Amiloidoza,
 • zapaljenje beonjače,
 • pleuritis,
 • leukocitoza

 

LABORATORIJA:

 • povišena sedimentacija
 • povišen fibrinogen,
 • povišeni serumski globulini
 • povišen C-reaktivni protein,
 • povišeni serumski amiloid A
 • reumatoidni faktor u 75%


RENTGEN:

 1. STADIJUM: periartikularni otok mekih tkiva i osteoporoza obolelih zglobova
 2. STADIJUM: suženje zglobnog prostora, erozije i ciste zglobnih površina
 3. STADIJUM: destrukcije glavice kosti, subluxacije, fibrozna ankiloza
 4. STADIJUM: koštana ankiloza, deformacije kostiju

 


DIJAGNOZA:
Za postavljanje dijagnoze potrebno je najmanje 4 od navedenih kriterijuma, koji traju minimum 6 nedelja

 1. jutarnja ukočenost od najmanje 1h
 2. artritis tri i više zglobova
 3. istovremena simetrična zahvaćenost
 4. reumatoidni noduli
 5. reumatoidni faktor
 6. radiografske promene


TERAPIJA:

 1. Opšte mere: 
  - odmor
 2. Medikamenti: 
  - simptomatska terapija: NSAIL (nesteroidni antiinflamatorni lekovi)
  - lekovi koji usporavaju bolest: soli zlata, penicilamin, sulfasalazin
 3. Fizikalna terapija: 
  - vežbe, hidroterapija, aplikacija toplote
 4. Hiruška terapija: 
  - kod teško oštećenih zglobova (artroplastika)

 


Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,

 


HIRURGIJA

Kraniocerebralne povrede (commotio, compressio, contusio, epiduralni hematom, subduralni hematom)

Kraniocerebralne povrede su povrede lobanje (kranijum) i mozga (cerebrum). U ove povrede spadaju povrede poglavine (skalpa), povrede kostiju (prelomi), povrede moždanog tkiva i krvarenja u lobanji kao posledica traume. Dijagnoza se postavlja pomoću...

Hronični pankreatitis - Hirurško lečenje (pancreatitis chronica)

 Hronični pankreatitis nije primarno hirurško oboljenje. Predominantni simptom hroničnog pankreatitisa je neprolazni bol u gornjim partijama trbuha koji ima više od 85% pacijenata. Refraktaran na analgetike, bol se održava kod...

Insulinom (Insulinomi pankreasa, Insulinoma pancreatis)

 Otkriće endokrinog pankreasa pripisuje se nemačkom patologu Polu Langerhansu. On je u svom diplomskom radu opisao mikroskopski izgled ostrvaca u pankreasu. Prvi opisi tumora endokrinog pankreasa dati su na autopsiji početkom...

INTERNA MEDICINA

Aritmije uzrokovane digitalisom

  Efekat digitalisa su karakteristične EKG promene, a na digitalis u terapijskoj dozi to su: aplatiranost ili inverzija T-talasa depresija ST-segmenta lako skraćenje QT-intervala umereno produženje PR-intervala (do 0,24 sec) Pri predoziranju digitalisa, ili pri povećanoj...

Aritmije - Poremećaji u sprovođenju impulsa, SA blok, AV blok, sick sinus sindom, blok i hemiblok

POREMEĆAJI U SPROVOĐENJU IMPULSA          SINOATRIJALNI POREMEĆAJI SPROVOĐENJA Usporeno širenje nadražaja nastaje u spoju SA čvora i pretkomora. U odnosu na stepen izraženosti prepreke sprovođenju, mogući su blokovi I, II ili III stepena. Asimptomatski...

Treperenje pretkomora (atrijalna fibrilacija, AF)

Treperenje pretkomora (atrijalna fibrilacija, AF) - nastaje usled kružnog kretanja impulsa ili kada više ektopičnih centara u pretkomorama istovremeno emituju svoje nadražaje ; frekvenca je 350-600/min. Pretkomora ne može da sprovede sve...