Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE

 

Američka agencija za lekove (FDA) odobrila je upotrebu leka Crysvita (burosumab), prvi lek odobren u terapiji odraslih I dece starije od 1 godine života sa X-povezanom hipofosfatemijom (XLH), retka, nasledna forma rahitisa. XLH uzrokuje niske nivoe fosfata u krvi. Vodi ka poremećaju u koštanom rastu I razvoju kod dece I adolescenata ali I problema sa mineralizacijom kostiju tokom života.

 

Upoznavanje sa istinom o uzročno-posledičnoj interakciji osiromašenog uranijuma (OU) i bioloških sistema koja je zasnovana na odavno naučno verifikovanoj kancerogenosti i genotoksičnosti ovog alfa emitera - najpodmuklijeg "tihog ubice" od svih vrsta jonizujućeg zračenja - neophodan je preduslov za razumevanje još jednog među razlozima drastičnog linearnog povećanja stope oboljevanja i umiranja od tumora našeg naroda