Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE

 

Upoznavanje sa istinom o uzročno-posledičnoj interakciji osiromašenog uranijuma (OU) i bioloških sistema koja je zasnovana na odavno naučno verifikovanoj kancerogenosti i genotoksičnosti ovog alfa emitera - najpodmuklijeg "tihog ubice" od svih vrsta jonizujućeg zračenja - neophodan je preduslov za razumevanje još jednog među razlozima drastičnog linearnog povećanja stope oboljevanja i umiranja od tumora našeg naroda

 

Američka agencija za lekove (FDA) krajem januara ove godine odobrila je primenu novog leka Halaven (eribulin mesylate), kao vid hemioterapije, u terapiji liposarkoma (posebnog oblika sarkoma mekih tkiva) koji se ne može hirurški ukloniti (neresektabilan) ili koji je uznapredovao (metastatski). Ovaj vid terapije je odobren za pacijente koji su dobijali hemioterapiju koja sadrži antracikline.