Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE


Familijarna adenomatozna polipoza (FAP) je autozomno-dominantni polipozni sindrom odgovoran za pojavu oko 1% svih kolorektalnih karcinoma. Od rane mladosti tj. već u detinjstvu, se razvije nekoliko desetina ili stotinka adenomatoznih u početku benignih polipa, koji imaju veliku sklonost ka malignoj alteraciji. Ovaj sindrom se ispoljava kod 1/5000 do 1/17000 živorođene dece sa stopom penetracije od preko 90%. Zahvata podjednako oba pola i sve geografske lokalitete.

 Zadnjih par decenija donele su značajna nova saznanja i bolje razumevanje biologije raka pankreasa. Analize na molekularno-genetskom nivou pružile su dokaze o postojanju nekoliko gena koji su sigurno involvirani na različitim stadijumima u proces karcinogeneze. Najbolji primeri su: KRAS, TP53, INK4A kao i aberantna ekspresija ili genska mutacija komponente za EGF (epidermal growth factor) i TGF-beta (transforming growth factor-beta) signalne puteve (kaskade).

Vaskulogeneza je proces stvaranja krvnih sudova u embrionu, u kojoj se krvni sudovi formiraju iz endotelnih ćelijskih prekursora koje nazivamo angioblasti. Angiogeneza ili neovaskularizacija je proces stvaranja krvnih sudova u odraslih i donedavno se smatralo da je rezultat grananja i širenja već postojećih krvnih sudova. Međutim, eksperimenti upućuju da postoje dva načina stvaranja novih krvnih sudova:

  • angiogeneza pomoću endotelnih prekursorskih ćelija (,,endothelial progenitor cells” – EPCs) iz koštane srži;
  • angiogeneza iz već postojećih krvnih sudova

Gastrointestinalni neuroendokrini tumori (NET) nastaju iz difuznog neuroendokrinog sistema gastrointestinalnog (GI) trakta, koji se sastoji iz ćelija koje produkuju amine i kiseline i koje su različitog hormonalnog profila, zavisno od mesta porekla. Tumori koji iz njih nastaju se mogu podeliti na karcinoidne tumore i pankreasne endokrine tumore (PET). Originalno, ovi tumori su bili klasifikovani kao APUDomi [skraćeno od amino prekursori preuzimanja (uptake) i dekarboksilacije], kao što su feohromocitomi, melanomi i medularni tireoidni karcinom, zbog toga što imaju određene zajedničke citohemijske, patološke i biološke karakteristike. Mislilo se da su APUDomi sličnog embrionalnog porekla i da nastaju iz ćelija neuralne kreste, no ćelije koje luče peptide nisu neuroektodermalnog porekla.