Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE

U nedavno objavljenoj studiji u BMJ, istraživači sa Univerziteta MekGil u Kanadi su uočili povišen rizik od pojave raka mokraćne bešike kod bolesnika sa dijabetesom tip II koji u terapiji koriste pioglitazon (Actos, Glustin, Glizone, Pioz, Zactos). Takođe naučnici su naveli i povezanost između doze i dužine terapije pioglitazona sa rakom mokraćne bešike.