Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE

Karcinogeneza je proces nastanka tumora koji se odvija kroz nekoliko faza. Nastaje kao posledica dejstva niza endogenih i egzogenih faktora koji dovode do oštećenja na nivou gena. Maligno transformisane ćelije imaju nekoliko fenotipskih karakteristika: autonomija, klonalnost, anaplazija i sposobnost metastaziranja.

Tumori bubrega čine 1%-3% svih malignoma. Od toga su kod odraslih 85% adenokarcinomi bubrega (hipernefromi), dok ostatak predstavljaju tumori prelaznog epitela (12%), Wilmsov tumor (najčesći kod dece) i različite vrste sarkoma (3%). Češći je kod muškaraca nego kod žena, u odnosu 2:1. Obično nastaje u dobi između 50 i 70 godina, iako su opisani i kod mlađih osoba, pa i dece.

Testovi krvi za otkrivanje cirkulišućih tumorskih ćelija (CTCs), kod pacijenata u ranim stadijumima karcinoma dojke, mogu da predvide šansu za recidive i preživljavanje, da pomognu u identifikovanju onih kojima je potrebno dodatno lečenje - navodi se u studiji publikovanoj u The Lancet Oncology. Međutim, ovi rezultati moraju biti potvrđeni kroz veće studije i ispitivanja kako bi ova metoda zaživela u kliničkoj praksi.