Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE

Prema nedavno objavljenoj studiji u British Journal of Cancer čini se da žene u post-menopauzi sa dijabetesom tip 2 imaju 27% veći rizik od razvoja karcinoma dojke. Iako je preterana gojaznost zajednička za obe bolesti i postoji indirektna veza, istraživači  ne isključuju činjenicu da dijabetes tip 2 može imati i direktan uticaj na rizik od nastanka raka dojke.