Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE

Američka agencija za lekove (FDA) odobrila je primenu leka Mavenclad (cladribine), u obliku tableta, u tretmanu relapsnih formi multiple skleroze (MS) kod odraslih, kao i kod sekundarno aktivne progresivne bolesti. Mavenclad se ne preporučuje kod pacijenata sa MS sa klinićki izolovanom formom bolesti. Iz sigurnosnih razloga lek se preporučuje za upotrebu kod pacijenata koji imaju neadekvatan odgovor, ili ne tolerišu, druge lekove u tretmanu MS.

Američka agencija za lekove (FDA) odobrila je primenu leka Epidiolex (cannabidiol), oralnu soluciju u terapiji epileptičnih napada kod dve retke i ozbiljne forme epilepsije, Lennox-Gastaut sindroma i Dravet sindroma, kod bolesnika starijih od dve godine. Ovo je prvi lek koji odobrava FDA a da sadrži purifikovanu supstancu dobijenu iz marihuane. Takođe je i prvi odobreni lek u terapiji bolesnika sa Dravet sindromom.