Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE

Osteoporoza je sistemski skeletni poremećaj sa smanjenom koštanom masom i oštećenjem mikroarhitekture koštanog tkiva. Povećanje fragilnosti, kao i snižena otpornost tj. snaga kosti su predisponirajući faktori za nastanak fraktura. Osteoporoza se odlikuje smanjenjem gustine kostiju po jedinici zapremine. Koštanu snagu determinišu dve osnovne karakterisitke: mineralna gustina kostiju (BMD) i kvalitet kostiju.