Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE


Američka agencija za lekove odobrila je lek Trikafta (elexacaftor/ivacaftor/tezacaftor), prvu trostruku terapijsku kombinaciju u tretmanu bolesnika sa najčešćom mutacijom cistične fibroze. Lek je odobren za upotrebu kod bolesnika straijih od 12 godina, sa cističnom fibrozom, a koji imaju makar jednu mutaciju F508del na CTFR genu, za koji se procenjuje da je prisutan kod oko 90% obolelih od cistične fibroze.