Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE

 

Trilogija Fallot predstavlja niz kongenitalnih defekata a čine je:

  1. STENOZA UŠĆA A.PULMONALIS
  2. PRETKOMORSKI SEPTALNI DEFEKT
  3. HIPERTROFIJA DESNE KOMORE

 

  • Povišen pritisak u desnom srcu dovodi do levo-desnog (LD) šanta. Smanjen je protok kroz pluća
  • Ova mana sreće se kod odraslih
  • Cijanoza se javlja već u detinjstvu, a pored toga postoji i dispnea

 

 

Tetralogija Falo (tetralogy of Fallot (TOF)) je urođeni srčani defekt koji uključuje četiri anatomske abnormalnosti (mada  su samo tri od njih uvek prisutne). To je najčešća cijanotična srčana mane, a i najčešći uzrok sindroma plave bebe. Prvi put je opisana 1672. godine od strane Niels Stensen, potom 1773. Edvard Sandifort, a u 1888. od strane francuskog lekara Etienne-Louis Artur Fallot, po kome je i nazvana.