Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE

Američka agencija za lekove (FDA) odobrila je primenu Mylotarg (gemtuzumab ozogamicin) u tretmanu odraslih sa novo-dijagnostifikovanom akutnom mijeloidnom leukemijom čiji tumori eksprimiraju CD33 antigen (CD33 pozitivan AML). Takođe lek je odobren i u terapiji pacijenata preko 2 godine starosti sa CD33 pozitivnim AML koji su imali relaps ili koji nisu reagovali na inicijalni tretman (refraktarni).

 Anemija je stanje koje je definisano smanjenim volumenom crvenih krvnih ćelija (eritrocita) u cirkulaciji i/ili smanjenom količinom hemoglobina (proteina koji nosi kiseonik u crvenim krvnim ćelijama). Kao posledica toga je smanjena sposobnost krvi da prenosi kiseonik do tkiva. Hemoglobin mora biti prisutan da bi osigurao adekvatnu oksigenaciju svih telesnih tkiva i organa. Među tri glavna uzroka anemije spadaju prekomeran gubitak krvi (hemoragija), prekomerno uništenje crvenih krvnih ćelija (hemoliza) ili oskudna proizvodnja crvenih krvnih ćelija (neadekvatna eritropoeza).

 

  • najčešći uzrok nastanka je uzimanje lekova (indometacin, salicilati, diazepam, hlorpromazin, ibuprofen, tiouracilpenicilamin, kinin, DDT, soli zlata, antitireoidni lekovi, ranitidin…)
  • to je sindrom izazvan nižim vrednostima neutrofila (<0,5x10*9/l) ili potpunim odsustvom
  • karakteriše se teškom opštom infekcijom, zbog iščezavanja granulocita iz krvi