Zajedničke karakteristike:

 • Klinički sindrom
 • Akutne infektivne bolesti virusne etiologije

 

Klinički bolest se ispoljava sledećim simptomima:

 •  Glavobolja, algični sindrom (bol u lumb. regiji, generalizovane mijalgije)
 •  Prostracija, konjunktivitis
 •  Hemoragijske manifestacije (oko 3. dana): epistaksa, hemoptizije, melena, petehije, ekhimoze, hemoragije u visceralnim organima
 •  Oštećenje hematopoeznog sistema: trombocitopenija, leukopenija-leukocitoza

 

 

Epidemiologija

 • predstavljaju zoonoze
 • Rezervoar infekcije su: miševi, pacovi, majmuni ili je rezervoar nepoznat
 • Način prenošenja infekcijemogu biti:

  - direktno (Lassa, Ebola)
  - indirektno (hrana, voda, tlo, vektori)
 • Ulazna vrata infekcije: koža i sluznice
 • Patoanatomski supstrat: kapilari i mali krvni sudovi

 

 

ETIOLOGIJA

 1.  ARENAVIRIDAE: Argentinska HG, Bolivijska HG, Lassa HG
 2.  TOGAVIRIDAE: Žuta groznica, Denga HG, Bolest Kyasanur šume, Centralnoazijska HG, Omska HG, Kongo- Krimska HG
 3.  BUNYAMWERA: Korejska HG, Nefrozonefritis sa renalnim sindromom, Epidemijska nefropatija Skandinavije
 4.  BUNIYAVIRIDAE: Rift Valley HG
 5.  NEODREĐENA GRUPA VIRUSA SLIČNA RABDOVIRUSIMA : Marburg HG, Ebola HG 

 

Prema načinu prenošenja

 

Komarci

 

- Febris flava

- Chikungunya HG

- Rift Valley

 

Krpelji

 

- Krimska HG

- Bolivijska

- Lassa HG

- HG sa nefrotskim sindromom

 

Nepoznat način prenošenja

 

- HG izazvana Marburg virusom

- HG izazvana Ebola virusom

 

 

Patogeneza

 •  vaskularne lezije
 •  imunološki procesi
 •  pokretanje DIK-a

 

DEJSTVO VIRUSA NA KRVNE SUDOVE

virus →

a) DIREKTNO DEJSTVO →oštećenje kapilara

b) INDIREKTNO DEJSTVO → preko VNS

- hipotonija kapilara

- oštećenje endotela kapilara

- TR↓

- pokretanje DIK-a

c) POKRETANJE IMUNOLOŠKIH REAKCIJA:

antigen+ antitelo+ komplement

imuni kompleksi+ višak antigena ili antitela

celularni imunitet (senzibilisani Ly)

autoimune reakcije

 

 

Klinički entiteti HG

 

 1.  KOREJSKA HG
  - hemoragijska groznica sa renalnim sindromom
  - hemoragijski nefrozonefritis
  - skandinavska hemoragijska nefropatija

 2.  KRIMSKA HEMORAGIJSKA GROZNICA
  - uzbekistanska hemoragijska groznica
  - akutna infektivna kapilarotoksikoza
  - kongoanska hemoragijska groznica

 3. DENGA
  Marburg HG, Lassa HG, Ebola, HG Rift Valley

 4.  OMSKA HEMORAGIJSKA GROZNICA
  - Kyasanur forest disease