Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE

Streptokoke su Gram pozitivne koke. Prema Schottmuleru, dele se na:

 • α hemolitičke streptokoke
 • β hemolitičke streptokoke
 • γ streptokoke

Prema Lancefieldu postoji podela na osnovu specifičnih polisaharida u zidu ćelije na grupe: A-T

 • Grupa A: Streptococcus pyogenes (80% obolenja)
 • Grupa B i D: - patogene

 


Grupa A Streptokoka (Streptococcus pyogenes)

 


Strukturalne komponente:

 • Kapsula (hijaluronična kiselina) – uloga u virulenciji i fagocitozi
 • Površinski antigeni:

*M Protein (>80 serotipova)
    - Glavni faktor virulencije; antifagocitni faktor
    - Dobar antigen – tipski specifični imunitet
    - Uloga u adherenciji na epitelne ćelije
*T Protein (tipizacija,epidemiološki značaj)
*R Protein
*Serumski ”opacity” reaktivni protein
*Grupni specifični karbohidrati,
  - mukopeptidi, lipoteiholična kiselina, peptidaze i dr.


Kros reakcija streptokoknih antigena i tkivnih antigena čoveka ima ulogu u patogenezi reumatske groznice, horeje, akutnog glomerulonefritisa i dr:

 • Hijaluronidazna kapsula i sinovijalno tkivo zgloba
 • M Protein i sarkolema miokardnog tkiva
 • Streptokokna protoplazma i sarkolema srca
 • Streptokokna protoplazma i moţdano tkivo
 • ćelijski zid i valvularni glikoprotein

Ekstracelularni produkti:

 • Dezoksiribonukleaza (DNase): grupe A,B,C i G
 • Egzotoksini (eritrogeni toksini) – proteinski kompleksi sa hijaluronskom kiselinom:

- eritrogena aktivnost
- pirogena svojstva
- oštećenje srčanog i jetrenog tkiva
- blokada RES-a
- blokada ranog sekundarnog imunog odgovora
- pospešuje transformišuću ulogu T limfocita
- povećavaju propustljivost ćelijske membrane
- povećana prijemčljivost u toku letalnog šoka na endotoksin

Egzotoksini su dobri antigeni (tipski specifičan imunitet).

 • Hemolizini:

- Streptolizin O – termolabilan; dobar antigen – ASTO može da transformiše limfocite, utiče na celularni imuni odgovor
- Streptolizin S – odgovoran za hemolizu, nije antigen

 • Enzimi:

-  Hijaluronidaza – povećava invazivnu sposobnost streptokoka
-  Streptokinaza (SK-A i SK-B) – aktivator plazminogen - plazmin sistema (fibrinolitički agens)
-  Lipoproteinaza
-  Nikotin amid dinukleotidaza (sprečava fagocitozu – sekvele)

 

Epidemiologija


Rezervoar infekcije je čovek (oboleli i kliconoša). Izvor infekcije mogu biti nazofaringealni sekret ili kožne lezije. Ulazna vrata su sluzokoža nazofarinksa, koža (inokulacija), sluzokoža agstrointestinalnog trakta (GIT-a). Spadaju u izuzetno česta oboljenja.

Streptokokoze su retke u prvoj godini života.

 


Patogeneza

 

 1. Fenomen inflamacije
  (nesupurativan ili supurativan)
 2. Toksični fenomen
 3. Tokso-alergijski fenomen


Patogenezu i oblik streptokokne infekcije određuju:

 • način prodiranja streptokoka u organizam
 • posebne osobine streptokoka
 • masivnost infekcije
 • imunitet inficirane osobe


Može nastati lokalno i opšte oboljenje. U slučaju lokalnog, može da se širi per continuitatem, limfogeno ili hematogeno. Kod sojeva koji produkuju egzotoksin se javlja toksemija.

 


Kliničke karakteristike streptokoknih infekcija

 


I Infekcije grupe A (str. pyogenes)

a) Gnojna oboljenja:

 • Oboljenja respiratornog trakta:

- rhinitis-pharyngitis-tonsillitis – širenje per continuitatem – peritonzilarni absces; otitis media; mastoiditis; sinusitis – CNS
tracheobronchitis – pneumoniae – empyema pulmonum

 • Oboljenja kardiovaskularnog sistema:

- pericarditis

 • Oboljenja kože:

- piodermije – karbunkuli - furunkuli
- abscesi – flegmone
- paronihije – impetigo – celulitis

 • Oboljenja koštanog sistema:

- osteomijelitis – artritisi

 • Oboljenja abdomena:

- apendicitis – holecistitis – peritonitis

 • Oboljenja genitalnog trakta:


- adnexitis – parametritis – pelveoperitonitis
- vulvovaginits
- puerperalna sepsa


b) Negnojna oboljenja:

 • kataralne streptokokne angine
 • šarlah
 • erizipel
 • alimentarne toksoinfekcije


c) Negnojne sekvele:

 • akutna reumatska groznica
 • glomerulonefritis

 


II Infekcije grupe B: (streptococcus agalactiae)


Infekcije su najčešće u neonatalnom periodu i kod male dece. Rezervoar infekcije su kliconoše (analne, urogenitalne, nazofaringealne). Izvor infekcije: mleko; urin; stolica; vaginalni sekret majke.

 

 • Oboljenje u neonatalnom periodu: septikemija sa ili bez meningitisa
 • Kod starije dece: septični artritis – osteomijelitis; konjuktivitis; sinusitis; otitis; endokarditis; peritonitis
 • Kod osoba sa izmenjenim imunitetom: infekcije meninga, srednjeg uha, pluća, srca, zglobova, kostiju, gnojenja na koži
 • U ginekologiji: endometritis, postparatalna sepsa i endokaraditis

 


III Infekcije grupe C

 

 • Oboljenja kao grupa A (bolesti respiratornih puteva,rana, erizipel), glomerulonefritis, oboljenja u ginekologiji i u postpartalnom periodu

 


IV Infekcije grupe G

 

 • Tonzilitis; piodermije; postpartalna sepsa sa endokarditisom.

 


V Infekcije grupe D (enterococcus i non enterococcus bakterije)

 

 • Uzročnici infekcija urinarnog i bilijarnog trakta, abdominalnih obolenja, peritonitisa, endokarditisa, sepse.
 • Provokativni momenti: hirurške intervencije, kateterizacije…
 • Streptoccocus viridans

 


Dijagnoza streptokoknih infekcija:

 

 • izolacija i kultura uzročnika iz nazofarinksa (oprez kliconoštvo) i serološka klasifikacija.
 • brzi direktni antigen test (60-95% sigurnosti)
 • kultura na krvnom agaru
 • Brižljiv klinički pregled je nezamenljiv!!!
 • ASTO titar >400 ij
 • Dezoksiribonukleaza B test

 


Prognoza:

 

 • Sa adekvatnom terapijom je dobra.
 • Toksični šok sindrom – mortalitet je 20-50%.
 • Nesupurativne sekvele: kod infekcija sa nefrogenim i reumatogenim sojevima u zavisnosti od imunih snaga organizma.
 • Adekvatna terapija smanjuje rizik od ovih komplikacija.

 


Terapija:

 

 • Lek izbora: Penicillin G (parenteralno ili per os)
 • Eritromicin
 • Cefalosporini
 • Clindamycin (kolitisi!)

  Anglosaksonski autori: benzatin penicillin i.m. u jednoj dozi ili kalijum penicillin V per os 10 dana.
 • Ampicillin kod infekcija izazvanih grupom D.
 • Sulfonamide i tetracikline ne treba davati.

 

 

Izvor:

Infektvne bolesti - Skripta za studente medicine

MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,