Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE

Hemoroidi su jastučići submukoznog tkiva koje sadrži venule, arteriole i glatko-mišićna vlakna koja su smeštena u analnom kanalu. Tri hemoroidalna jastučeta se nalaze u levom bočnom, desnom prednjem i desnom zadnjem položaju. Smatra se da hemoroidi funkcionišu kao deo mehanizma kontinencije i pomažu u potpunom zatvaranju analnog kanala u miru.

 

Ezofagealni hijatus je eliptični otvor koji se nalazi u muskularnom delu dijafragme i nalazi se 2-2.5cm ulevo od središnje linije koja prolazi sredinom kičmenog stuba a nalazi se u visini Th10 pršljena. Prednju i lateralnu ivicu čine snopovi poprečno-prugastih mišićnih vlakana koji čine kruseve dijafragme - levi i desni krus. Zadnju ivicu čini lig. arcuatum med. Ezofagealni hijatus podseća na pravi kanal, postavljen vertikalno, koji je sastavljen iz 2 nivoa.

 

 Karcinom pankreasa ima najlošiju prognozu od svih neoplazmi digestivnog trakta. Karcinom pankreasa je 4-ti po redu uzrok smrti od maligniteta kod muškaraca u USA. Na drugom kraju Zemljine kugle, u Japanu, 23000 ljudi je umrlo od raka pankreasa u 2004 čineći ga 5-im po redu uzrokom smrti od malignoma. Prema podacima JPS, 5-godišnje preživljavanje nakon resekcije kod invazivnog duktalnog karcinoma pankreasa, bilo je svega 13,4%. Kako bilo, hirurško lečenje pruža jedinu mogućnost za izlečenje. Treba reći da je morbiditet i mortalitet nakon Whipple-ove operacije bio veoma visok pre oko 30-40 godina dok je u poslednjih 20 godina znatno redukovan i sveden na prihvatljivu meru, pa je tako mortalitet danas u visoko specijalizovanim centrima i manje od 5%.