Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE

Pupčana (umbilikalna) kila je defekt srednje linije trbuha u predelu pupka. Trudnoća je jedan od faktora rizika za razvoj pupčane kile. Pupčana kila može nastati u toku trudnoće ili već postojeća kila može postati vidljiva zbog progresivnog porasta intraabdominalnog pritiska. Pupčana kila se može dijagnostikovati u bilo kom trenutku trudnoće ali se simptomi najčešće javljaju u drugom trimestru.