Site icon Svet Medicine

Aritmije – Intraventrikularni poremećaji sprovođenja impulsa, blok leve grane, blok desne grane, hemiblok

Intraventrikularni poremećaji sprovođenja impulsa – Hisov snop je nastavak AV nodusa, koji se kasnije grana. Blokovi Hisovog snopa mogu biti kompletni ili nekompletni, a poremećaji prenosa kroz grančice nazivaju se desni i levi hemiblok. 

Blok leve grane je uzrokovan valvularnom manom, hipertrofičnom kardiomiopatijom, akutnim infarktom miokarda, hroničnom ishemijskom bolešću srca, miokarditisom

Blok desne grane sreće se u: hroničnom plućnom srcu, plućnoj emboliji, ASD, VSD, tetralogiji Fallot, akutnom infarktu miokarda, miokarditisu…

 

Kompletni blok desne grane

 

 

Inkompletni blok desne grane

 

 

Kompletni blok leve grane

 

Inkompletni blok leve grane

 

Prednje levi hemiblok

 

Zadnje levi hemiblok

 

 

 

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,

 

 

Exit mobile version