Site icon Svet Medicine

Aortna stenoza (suženje otvora aorte)


Aortna stenoza (suženje otvora aorte)
 – predstavlja suženje aortnog otvora koje sprečava prolazak krvi iz leve komore u aortu.

ETIOLOGIJA:

PATOGENEZA:

Hemodinamski poremećaji zavise od stepena stenoze

KLINIČKA SLIKA: dominantni su znaci insuficijencije levog srca

 

FIZIKALNI NALAZ

  1. UDAR SRČANOG VRHA je pojačan (usled hipertrofije LK)
  2. SISTOLNI TRIL: palpacijom levog prekordijuma (2.MRP) i nad karotidama
  3. PULS a.radialis = PARVUS ET TARDUS (smanjene visine i spor); tj, puls na periferiji kasni u odnosu na S1 i male je amplitude
  4. Arterijski Pritisak je KONVERGENTAN = NIZAK SISTOLI i VISOK DIJASTOLNI pritisak
  5. POSTOJI SISTOLNI ŠUM koji se najbolje čuje nad aortnim ušćem i nad Erbom. Šum se bolje čuje kada bolesnik sedi. Upoređuje se sa glasom galeba i tipa je KREŠENDO-DEKREŠENDO (u prvoj ½ raste, a u drugoj ½ slabi)
  6. EJEKCIONI KLIK – rani sistolni (smanjuje se u čučećem položaju)
  7. Šum u aortnoj stenozi je pojačan čučeći, a oslabljen stojeći I pri naporu

EKG:

RTG:

KOMPLIKACIJE:

DIFERENCIJALNA DG sistolnog šuma:

TERAPIJA:

 

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, yalemedicalgroup.org,

Exit mobile version