Site icon Svet Medicine

Akutno plućno srce (Cor pulmonale acutum)

Akutno plućno srce (Cor pulmonale acutum) – Nastaje prekidom cirkulacije u jednoj od GLAVNIH GRANA a.pulmonalis ili kada mnogobrojni mali embolusi prekinu cirkulaciju velikog broja malih grana a.pulmonalis (obično masivne embolije).

Opstrukcijom više od 2/3 plućnog vaskularnog stabla razvija se akutno plućno srce. Između 10-60% bolesnika umire naglom smrću 2h od početka simptoma.

 

PATOGENEZA:

KLINIČKA SLIKA:

 

EKG:

znaci opterećenja desne pretkomore i desne komore (isto i RTG)

 

Gasne analize pokazuju hipoksemiju

 

DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA:

 

TERAPIJA:

 

 

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, yale.edu, medscape,

Exit mobile version