Site icon Svet Medicine

Akutni infarkt miokarda (Srčani udar, AIM, Infarctus myocardii)

Akutni infarkt miokarda (Srčani udar, AIM, Infarctus myocardii) predstavlja NEKROZU MIOKARDA uzrokovana prestankom cirkulacije krvi do stepena koji nije dovoljan da obezbedi priliv krvi (kiseonika – O2) u srčani mišić (miokard), koji traje toliko dugo da uzrokuje smrt ćelije.

To je poslednja faza u ishemijske bolesti srca. Naglo nastali prestanak cirkulacije najčešće je uzrokovan trombozom na već postojećoj ateromatoznoj ploči.

FAKTORI RIZIKA:

 

OSTALI UZROCI:

 

MEHANIZAM NASTANKA KORONARNE TROMBOZE:

Osnovu stvaranja tromba čini oštećen zid krvnog suda (endotel) i ogoljeni kolagen na koji adheriraju trombociti. U ovom procesu se oslobađa ADP koji aktivira trombocite i stvara se ”trombocitni čep”.

Oslobođeni metaboliti u ovom procesu deluju na:

 1. stvaranje tromboxana A2 dovodi do vazokonstrikcije
 2. aktivacija trombina, pa fibrinogena, pa fibrina, te formiranje tromba

Tromb može da okludira male grane koronarke (distalno), te prestaje protok što dovodi do smrti ćelija i nekroze u malom delu miokarda. Ako je okludirana (začepljena) velika grana, proksimalna nekroza je velika

U trenutku kada nastane infarkt, dolazi do snažne aktivacije simpatičkog nervnog sistema i oslobađanja kateholamina, što izaziva višestruke promene:

 1. oštećenje ćelijeske membrane, izlazak kalijuma iz ćelije, pa poremećaj ritma (to je u prvim satima najčešći uzrok smrti u infarktu miokarda)
 2. oštećenjem miokarda gubi se i deo kontraktilne mase srca, što dovodi do smanjenja funkcije leve komore.
  Smanjuju se minutni volumen i opada arterijski pritisak. 
  Veći stepen oštećenja miokarda dovodi do insuficijencije levog srca

 

KLINIČKA SLIKA:

 

 

 

 

EKG NALAZ:

 

LOKALIZACIJA INFARKTA NA OSNOVU EKG-a U ODREĐENIM ODVODIMA:

 1. Prednji prošireni infark: I, avl, V1-V6
 2. Anteroseptalni IM: V1, V2
 3. Anteroapikalni IM: V3, V4
 4. Anterolateralni IM: V4,5,6, avl, I
 5. Lateralni IM: I, avl
 6. Dijafragmalni (inferior) IM: II, III, avf
 7. Zadnji IM (suprotno od prednjeg): visok R i ST depresija u V1,2,3
 8. Posterolateralni IM: avf, V6

 

LABORATORIJA:

 

KOMPLIKACIJE:

 1. RUPTURA SA TAMPONADOM SRCA 
  najdramatičnija komplikacija i može nastupiti u prvim danima, najdalje do 10 dana nakon infarkta. Dešava se naglo, uz intenzivan bol, gubitak svesti, pojavu nabreklih vena vrata, cijanozu
 2. RUPTURA PAPILARNOG MIŠIĆA
  sistolni šum mitralne insuficijencije i edem pluća
 3. RUPTURA INTERVENTRIKULARNOG SEPTUMA
  sistolni šum i tril i zastojna srčana insuficijencija
 4. STVARANJE TROMBA NA ZIDU LEVE KOMORE
 5. RAZVOJ POSTINFARKTNOG SINDROMA (Dreslerov sy) 
  u 3. nedelji posle infarkta. 
  To je imunološka reakcija na oštećeni miokard (perikarditis, povišena telesna temperatura, pleuritis, peritonitis)
 6. ANEURIZMA ZIDA LEVE KOMORE
  ispupčeno, nekrotično, pa fibrozno izmenjeno tkivo koje se ne kontrahuje
 7. POREMEĆAJ RITMA KOMORE (tahikardija i fibrilacije) 
  predstavljaju najčešćI uzrok smrti u času nastanka srčanog udara
 8. SRčANA INSUFICIJENCIJA
  Kada bolesnik preboli akutnu kritičnu fazu, dalji tok zavisi od obima oštećenog dela miokarda i promena na drugim koronarnim krvnim sudovima

PERZISTENCIJA ANGINOZNIH BOLOVA posle preležanog infarkta ukazuje na promene na drugim krvnim sudovima

TERAPIJA:

 1. Ublažiti bol: Morfin 10-20 mg s.c (ili petantin, metadon)
 2. Antiaritmici: Lidokain i.v; najpre bolus 50-100 mg, pa nastavak infuzijom
 3. Smanjenje hipoksije: Kiseonik (6-8 ml/min)
 4. Antikoagulantna terapija: Heparin i.v prva 3-4 dana, pa dikumarolski preparati
 5. Fibrinolitična terapija: Streptokinaza, daje se u prvih 3-6h i.v ili intrakoronarno
 6. Terapija srčane insuficijencije: Nitroglicerin i.v; Diuretici, Digitalis
 7. Terapija šoka: Dopamin i.v
 8. Beta blokatori: prevencija ponovnih infarkta; MetoprololAtenolol
 9. Ca antagonisti: Diltiazem, Verapamil
 10. Aspirin 300 mg (antiagregaciona terapija)

Hirurgija, PTCA, by-pass, pace-maker

 

 

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, ncbi.nlm.nih.gov, 

Exit mobile version