Site icon Svet Medicine

Agnogena mijeloidna metaplazija

Agnogena mijeloidna metaplazija (primarna mijelofibroza s mijeloidnom metaplazijom) je klonalno hronično mijeloproliferativno oboljenje koje se karakteriše fibrozom kostne srži, leukoeritroblastozom, dakriocitozom, splenomegalijom, hepatomegalijom i ektstramedularnom hematopoezom.

Dijagnoza:

Lečenje:

Exit mobile version